Uer - Endres Hjemmeside

Endre's fiskeside
Der du kan lære litt om Fiske
Gå til innhold

Uer

Fiske > Fiske arter
Vanlig uer (Sebastes norvegicus) er en fiskeart i gruppen uerfamilien. Normalt kan ueren bli 100 cm lang med en vekt på opptil 15 kg.
Ueren kan bli opptil 60 år gammell og blir først kjønnsmoden i 12–15-årsalderen. Den regnes som en god matfisk. Den er en dypvannsfisk, som lever mellom omtrent 100 og 1000 meters dyp. Eggene til hunnen oppbevares til de klekkes, som med andre levendefødende fisker. I 2010 ble uer presentert som en truet art og oppført på Norsk rødliste for arter hos den norske Artsdatabanken.

Det vitenskapelige navnet Sebastes marinus (Linnaeus 1758) ble tidligere brukt om denne arten. Det er nå vist at Linnés Perca marina er et synonym for Serranus scriba i Serranidae. Det korrekte vitenskapelige navnet for uer er dermed Sebastes norvegicus (Ascanius, 1772).

I forbindelse med fiske og omsetning skilles det ofte ikke mellom denne arten og de andre uerfiskene som forekommer i norske farvann, blåkjeft, lusuer og snabeluer.
Tilbake til innholdet