Bergylt - Endres Hjemmeside

Endre's fiskeside
Der du kan lære litt om Fiske
Gå til innhold

Bergylt

Fiske > Fiske arter
Berggylt (Labrus bergylta) er en saltvannsfisk i leppefiskfamilien. I Norge lever den langs kysten opp til Trondheimsfjorden, spredt nord for Bergen, og kan bli inntil 6 kilogram og 25 år gammel. Navnet kommer fra det norrøne ordet gylta, som betyr hunngris.

Beskrivelse
Berggylten er en leppefisk og har en kraftig leppe som er karakteristisk for familien. Et annet karaktertrekk er ryggfinnen som består av piggstråler. Skinnet er mørkebrunt til grønt.

Biotop og levesett
Berggylten lever i kyststrøk, og for det meste langs bratte fjellsider eller brygger. Det henger sammen med berggyltens kosthold, som består av krepsdyr og muslinger.

Den tar også lakselus, noe som gjør den nyttig til biologisk kontroll i fiskeoppdrett.
Tilbake til innholdet