Harpe - Endres Hjemmeside

Go to content

Harpe

Fiske > Fiske fra Båt

Harbe til bruk i sjøen.

Harpen kan brukes til mange typer fisk som makrell og sei. Fisker du på bunnen kan du bytte ut bunnloddet med en svenskepilk og få torsk samtidig. Det finest mange typer harpe: Sølvkroken sin Spesialharpe 75m. Makrellharpa 50m. Ferieharpa.Lykke til !

Back to content