Minste mål - Endres Hjemmeside

Go to content

Minste mål

Fiske > Fiske Regler

  • Minstemåla er sett for å hindre fiske av umoden fisk.
  • For enkelte artar og i enkelte område er det fritds- og turistfiskarar som står for størstedelen av fangsten.
  • Eg på det sterkaste appellere til folks fornuft og ansvarskjensle, og oppmode alle til å setje for liten fisk ut att i havet.
  • Dette vil på sikt kome alle som fiskar i sjøen til gode.
  • Fiskens lengde måles fra snutespissen til enden av sporens ytterste stråler.
  • Hummer og sjøkreps måles fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp.
  • For krabbe gjelder størrelsen skallets største bredde.

Arter

Sted

CM

Kveite

Heile Landet

60 CM

Trosk

Sør for 64°N

40 CM

Torsk

Nord for  64°N

47 CM

Hyse

Sør for  64°N

31 CM

Hyse

Nord for 64°N

44 CM

Sei

Sør for  64°N

45 CM

Sei

Nord for  64°N

40 CM

Rødspette

Vest for Lindesnes

29 CM

Rødspette

Øst for Lindesnes

27 CM

Krappe

Nord for Roagaland

13 CM

Krabbe

Rogaland til Svenske grensa

11 CM

Hummer

Heile Landet

25 CM

Stort Kamskjel

Heile Landet

10 CM

Sjøkreps

Heile Landet

13 CM

Sjøørret

Nesten heile Landet

35 CM

Sjøørret

Nordland, Troms og Finnmark

30 CM

Laks

Nesten heile Landet

35 CM

Laks

Nordland, Troms og Finnmark

30 CM

sjørøye

Nesten heile Landet

35 CM

sjørøye

Nordland, Troms og Finnmark

30 CM

Back to content