Makrell - Endre Fiske side med NY meny

Title
Gå til innhold

Makrell

Fiske > Fiske Arter
Makrell (Scomber scombrus) er en pelagisk, hurtigsvømmende fisk som om sommeren og utover høsten opptrer i store stimer langs kysten og ute i Skagerrak, Nordsjøen og sørlige Norskehavet.

Unge eksemplarer kalles for pir.
Europa er makrellen inndelt i to hovedbestander; en vest for De britiske øyer og en annen i Nordsjøen og Skagerrak. Makrellen som fiskes i Nordsjøen, Skagerrak og Norskehavet tilhører stort sett den vestlige bestanden

I 1989 ble det tatt ca. 280 000 tonn makrell i dette området, hvorav bare 1 prosent var Nordsjømakrell.

Mot slutten av året vandrer den kjønnsmodne delen av bestanden ut av Nordsjøen og mot gyteområdet vest og sørvest av Irland, der gytingen starter i mars. Fisket foregår hovedsakelig i sommerhalvåret.

Deltakelsen av fartøy varierer fra båter som driver med garn og dorg på kysten, til store havgående snurpere. Makrell er en yndet matfisk.

Vis du vil lese om hvordan eg Fiske etter makrell klikk her

Bilde av makrell

Tilbake til innholdet