Fra land og båt 2020 - Endres Hjemmeside

Go to content

Fra land og båt 2020

Fiske > Totalt Fisk
Her kan du se ca kor myke fisk vi har Fisket fra land og båt.
NB 95% av alle fisker vi får blir satt ut igjen I god behold NB
Fiske arterAntallca kg på den største
Sei

Lyr

Flyndre

Torsk

Hyse


Steinbit


Makrell

Taggmakrell

Sild

Laks

Kvite

Krabbe

Bærlaks

Bergylt

Stinte

Knor

Uer

Lamge

Hvitting

Fløfisk

Back to content