Fløfisk - Endres Hjemmeside

Endre's fiskeside
Der du kan lære litt om Fiske
Gå til innhold

Fløfisk

Fiske > Fiske arter
Vanlig fløyfisk (Callionymus lyra) er en art i gruppen Callionymus. Det er en fisk som holder til på bunnen av havet.

Den er lang og smal med et stort, bredt hode og nedovervendt munn. Den har to ryggfinner, den fremre med finnestråler. Den første finnestrålen er svært lang, spesielt hos hannen. Hannen er klart farget i gult, brunt og blått. I gytetiden blir hodet også blått. Hunnen er mer nøytralt gråbrunaktig. Hannen kan bli opptil 30 cm lang, hunnen 25 cm. Vanligvis blir den ikke stort større enn 15 cm.

Den lever på myk bunn ned til 200 meters dyp. Den eter makk, små krepsdyr og andre smådyr.

Gytetiden er om våren. Hannen hevder revir hvor han jager bort andre hanner. Hannen kurtiserer hunnen ved å reise finnene slik at fargene tydelig synes. Deretter svømmer paret loddrett oppover buk mot buk mens de avgir egg og melke. Både eggene og yngelen (opptil 1 cm lengde) er pelagiske.

Arten er utbredt fra søndre Island via Færøyene og De britiske øyer til kysten av Norge og inn i Skagerrak[1], samt videre sørover til Middelhavet, Marokko, Kanariøyene og Mauritania.
Tilbake til innholdet