Slettvar - Endres Hjemmeside

Endre's fiskeside
Der du kan lære litt om Fiske
Gå til innhold

Slettvar

Fiske > Fiske arter
Slettvar (Scophthalmus rhombus) er en flyndrefisk i varfamilien.
Den blir opptil 75 cm lang og 8 kg. Den ligner på piggvar, men den er smalere, og skinnet på den fargede siden (oversiden) er glatt.
Oversiden er gråspraglete, blindsiden oftest hvit. Som andre medlemmer i varfamilien er den nesten alltid venstrevridd.

Slettvaren finnes fra 5-70 meters dyp. Den lever oftest på sandbunn og føden består av krepsdyr og forskjellige fiskeslag som brisling,hvitting, hyse, sil, sild og øyepål.
Slettvaren er regnet som et utmerket matfisk men er ikke like ettertraktet som piggvaren.
I Norge drives det ikke noe regulært fiske etter arten men en del tas som bifangst.

Dette bilde er fra wikipedia

Tilbake til innholdet