Rett til å Fiske - Endres Hjemmeside

Endre's fiskeside
Der du kan lære litt om Fiske
Gå til innhold

Rett til å Fiske

Fiske > Fiske Regler
Det komme ofte nye regler/oppdaterte gamme regler så pass på ar du er oppdatert på dei ny reglane.
Det er DITT ansvar å passe på at du er oppdatert.

Alle norske statsborgere og personer bosatt i Norge har i utgangspunktet rett til å fiske innenfor fiskerigrensen på 12 nautiske mil.

Utenlandske statsborgere som ikke har fast bopel i Norge har lov til å drive sportsfiske med håndredskap, men de kan ikke selge fisken.

I henhold til regelverket kan norske fritidsfiskere bare drive fiske med følende redskaper:

· a) Håndsnøre, fiskestang og èn maskindrevet juksa eller dorg,
· b) garn med samlet lengde på inntil 210 meter,

· c) liner med opptil 300 angler og

· d) inntil 20 teiner eller ruser.

Hver enkelt fritidsfisker kan kombinere disse redskapstypene i den mengden som er oppgitt. Dersom det er to eller flere fritidsfiskere ombord i ett fartøy, gjelder redskapsbegrensningen pr. fartøy og ikke pr. person.
Det er ikke tillatt for fritidsfiskere å fiske med trål, snurrevad eller not.

Når hensynet til ressursene tilsier det, kan Fiskedepartementet fastsette strengere bestemmelser. Dette er blant annet gjort i fisket etter rognkjeks i Nord-Norge.

Tilbake til innholdet