Lyr - Endres Hjemmeside

Endre's fiskeside
Der du kan lære litt om Fiske
Gå til innhold

Lyr

Fiske > Fiske arter
Lyren kan bli inntil 130 cm lang og 10 kg+.

Den mangler skjeggtråd og er underbitt. Sidelinjen er mørk og tydelig.

Den buer markant nedover under første ryggfinne og dette kan brukes til å skille lyren fra sei som har en rett og lys sidelinje.

Lyren er utbredt nordøst i Atlanterhavet, fra nord i lt Marokko til Finnmark i Norge og lt Island.

Den er mest tallrik rundt De britiske øyer. Lyren er også registrert sør i lt Østersjøen. I Norge finnes den langs hele kysten, men er mest vanlig langs vestlige og sørlige deler.

Lyren finnes fra overflaten og ned mot 200 meters dyp og er bentopelagisk.
Liker seg best over hard bunn gjerne i nærheten av land.

Lyren lever hovedsakelig av andre fisker. Den kan også ta krabber og reker. Lyren samles i stimer i gytetiden. Gytingen skjer om våren eller tidlig på sommeren.


Bilde av Lyr.

Tilbake til innholdet