I vann/Elv 2024 - Endres Hjemmeside

Endre's fiskeside
Der du kan lære litt om Fiske
Gå til innhold

I vann/Elv 2024

Fiske > Totalt Fisk

Her kan du se ca kor myke fiske vi har Fisket
NB 98% av alle fisker vi får blir satt ut igjen I god behold NB


Catch and release er en praksis innen fritidsfiske hvor det etter fangst ofte utføres en rask måling og veiing av fisken,
etterfulgt av posert fotografering som bevis på fangsten, og deretter krokes fisken av og returneres levende til vannet.
Fiske art
Antall
Ca Kg på den største
Ørret


Sik
Sørv


Gjedde
Tilbake til innholdet