Blåstål - Endres Hjemmeside

Endre's fiskeside
Der du kan lære litt om Fiske
Gå til innhold

Blåstål

Fiske > Fiske arter
Beskrivelse
Kroppen og hodet er slank og langstrakt. Hannfisken blir opptil 40 cm og 1 kg, mens hunnfisken blir opptil 30 cm og 500 g. Hunnen er rød eller oransje og har tre svarte flekker på bakerste delen av ryggen. Hannen er oransj med lyse- og mørkeblå marmoreringer, mangler de tre svarte flekken som hunnen har.

Biologi
Arten er hermafroditt og de fleste individer er hunner (rødnebb) i starten. Enkelte er primære hanner. Disse ser ut som hunner, men er hannkjønn hele livet. Sekundære hanner er hunner (rødnebb) som utvikler seg til hanner (blåstål). Forvandlingen av de sekundære hannene (blåstål) er styrt av sosiale forhold. Hver blåstål har et harem av rødnebb, hvis den dør vil den primære hunnen forvandles til blåstål og overta haremet.

Rollen til de primære hannfiskene er ennå ukjent, men de deltar trolig ikke i reproduksjonen av arten.

Utbredelse og habitat
Arten finnes i det østlige Atlanterhavet fra Senegal, Azorene og Madeira nordover til Nord-Norge.[1] Både på vest og østsiden av Storbritannia og rundt Island. I Middelhavet og Svartehavet.

Den trives best på hardbunn fra 15–200 m dyp. Om sommeren finner man den gjerne helt oppe i fjæra.
Tilbake til innholdet