Piggvar

Piggvar(Psetta maxima) er en flyndrefisk i varfamilien.
Den har en tykk nesten rund kropp, med lengde opp til 1 m og vekt på 25 kg.
 
Den er vanligvis venstrevridd og ligner på slettvar, men kjennes lett fra denne på at skinnet på den fargede siden (oppsiden) har spredte beinknuter, dessuten er kroppsformen bredere.
Den fargede siden er gråspraglet, blindsiden vanligvis rent hvit bortsett fra noen mørke flekker ved hodet.
 
Piggvaren lever på sandbunn, helst på forholdsvis grunt vann. Den er mest aktiv om sommeren, om vinteren ligger den mye i ro. Den lever av børsteormer og andre bunndyr.
 
Piggvaren er utbredt langs det meste av norskekysten.

Slettvar

Slettvar (Scophthalmus rhombus) er en flyndrefisk ivarfamilien.
Den blir opptil 75 cm lang og 8 kg. Den ligner på piggvar, men den er smalere, og skinnet på den fargede siden (oversiden) er glatt.
Oversiden er gråspraglete, blindsiden oftest hvit. Som andre medlemmer i varfamilien er den nesten alltid venstrevridd.
 
Slettvaren finnes fra 5-70 meters dyp. Den lever oftest på sandbunn og føden består av krepsdyr og forskjellige fiskeslag som brisling,hvitting, hyse, sil, sild og øyepål.
Slettvaren er regnet som et utmerket matfisk men er ikke like ettertraktet som piggvaren.
I Norge drives det ikke noe regulært fiske etter arten men en del tas som bifangst.
 

piggvar

Hvordan Fiske Piggvar
Eg fiske etter Piggvar på strender. Eg har ikke fisket så møje etter Piggvar. Men kan eg si hva eg gjør når eg fiske etter Piggvar-en
Eg bur på jæren. Så eg fiske en del på jær strandene.

Eg fikse etter Piggvar med makrell som agn det et det eg synest er best. Men eg vet at mange får den på sluk.
Eg har ikke fått den på sluk ennå. Får eg fiske mest med agn når eg fiske etter piggvar.
Utstyr
Krok agn søkke kansje er en surfcast stang får å hive langt ut. glidebom. nappe varsler og
Sluk vis du skal fiske med det.
Fiske Metode
Eg fiske som regel med glide bom etter biggvar. søkke feste du på glidebomen. så trær du sena igjen om gildebom å så tar du på noen bærler som skal loke fisen så feste du kroken.
Eg Bruke agn trå som eg feste agnet med så det sitter bedre på kogen. Lange tyne ang biter er bra å bruke.

Du kan også få Slettvar Den ligner på piggvar. Eg har fått en del av sletttvar som eg trudde var piggvar.