Makell

Makrell (Scomber scombrus) er en pelagisk, hurtigsvømmende fisk som om sommeren og utover høsten opptrer i store stimer langs kysten og ute i Skagerrak, Nordsjøen og sørlige Norskehavet.
 
Unge eksemplarer kalles for pir.
Europa er makrellen inndelt i to hovedbestander; en vest for De britiske øyer og en annen i Nordsjøen og Skagerrak. Makrellen som fiskes i Nordsjøen, Skagerrak og Norskehavet tilhører stort sett den vestlige bestanden
 
I 1989 ble det tatt ca. 280 000 tonn makrell i dette området, hvorav bare 1 prosent var Nordsjømakrell.
 
Mot slutten av året vandrer den kjønnsmodne delen av bestanden ut av Nordsjøen og mot gyteområdet vest og sørvest av Irland, der gytingen starter i mars. Fisket foregår hovedsakelig i sommerhalvåret.
 
Deltakelsen av fartøy varierer fra båter som driver med garn og dorg på kysten, til store havgående snurpere. Makrell er en yndet matfisk.