Fiske Lyr Med Agn

Hvordan fiske Lyr

Vis du skal fiske etter Lyr så må du først finne en plass. Der det er Lyr.
Lyren kan du finne nesten over alt.

Utstyr

økke, krok, og agn(makrell eller Reke) og Sluk å oppheng.

Agn

Dette er bare en lett gjennom gang, Du fester søket og krok på sena og tar på agnet:) så er det bare å hive uti å vennte på nap.
 
 

Sluk

Vis du skal fiske med sluk er det bare å feste sluken å hive ut sluken. Det er lurt å variere på dypen du fiske på.
Eg starte på bunnen å fiske meg opp over vann laga.

Lyr

Lyren kan bli inntil 130 cm lang og 10 kg+.

Den mangler skjeggtråd og er underbitt. Sidelinjen er mørk og tydelig.

Den buer markant nedover under første ryggfinne og dette kan brukes til å skille lyren fra sei som har en rett og lys sidelinje.

Lyren er utbredt nordøst i Atlanterhavet, fra nord i lt Marokko til Finnmark i Norge og lt Island.

Den er mest tallrik rundt De britiske øyer. Lyren er også registrert sør i lt Østersjøen. I Norge finnes den langs hele kysten, men er mest vanlig langs vestlige og sørlige deler.

Lyren finnes fra overflaten og ned mot 200 meters dyp og er bentopelagisk.
Liker seg best over hard bunn gjerne i nærheten av land.

Lyren lever hovedsakelig av andre fisker. Den kan også takrabber og reker. Lyren samles i stimer i gytetiden. Gytingen skjer om våren eller tidlig på sommeren.
(kilde wikipedia)