Arkiv Totalt Fiske

Totalt Fisk 2018

Fiske arter Antall Ca kg på den største
Sei
0
0
lyr
0
0
flyndre
0
0
Torsk
2
2 Kg
Hyse
o
0
Steinbit
0
0
Makrell
100
1 Kg
Taggmakrell
0
0
Sild
0
0
Laks
0
0
Kvite
0
0
Krabbe
0
0
Bærlaks
0
0
Bergylt
0
0
Stinte
0
0
Knor
0
0
Uer
0
0
Lange
0
0
Hvitting
0
0
Fløyfisk
0
0

Totalt Fisk 2017

Fiske arter Antall Ca kg på den største
Sei
0
0
Lyr
15
3 Kg
flyndre
0
0
Torsk
0
0
Hyse
o
0
Steinbit
0
0
Makrell
150
1 Kg
Taggmakrell
0
0
Sild
0
0
Laks
0
0
Kvite
0
0
Krabbe
0
0
Bærlaks
0
0
Bergylt
0
0
Stinte
0
0
Knor
0
0
Uer
0
0
Lange
0
0
Hvitting
0
0
Fløyfisk
0
0

Totalt Fisk 2016

Fiske arter Antall Ca kg på den største
Sei
5
1 Kg
lyr
2
1 Kg
flyndre
5
1 Kg
Torsk
3
450g
Hyse
o
0
Steinbit
0
0
Makrell
80
650g
Taggmakrell
0
0
Sild
0
0
Laks
0
0
Kvite
0
0
Krabbe
0
0
Bærlaks
0
0
Bergylt
0
0
Stinte
3
25g
Knor
0
0
Uer
0
0
Lange
0
0
Hvitting
0
0
Fløyfisk
1
250g

Totalt Fisk 2015

Fiske arter Antall Ca kg på den største
Sei
320
2,5 Kg
lyr
1
2 Kg
flyndre
5
150g
Torsk
3
2,5 Kg
Hyse
o
0
Steinbit
0
0
Makrell
12
800g
Taggmakrell
0
0
Sild
1
100g
Laks
0
0
Kvite
0
0
Krabbe
0
0
Bærlaks
0
0
Bergylt
0
0
Stinte
1
15g
Knor
0
0
Uer
0
0
Lange
0
0
Hvitting
0
0
Fløyfisk
2
350g

Totalt Fisk 2014

Fiske arter Antall Ca kg på den største
Sei
0
0
lyr
0
0
flyndre
0
0
Torsk
0
0
Hyse
o
0
Steinbit
0
0
Makrell
50
1,1 Kg
Taggmakrell
0
0
Sild
3
150g
Laks
0
0
Kvite
0
0
Krabbe
0
0
Bærlaks
0
0
Bergylt
0
0
Stinte
0
0
Knor
0
0
Uer
0
0
Lange
0
0
Hvitting
0
0
Fløyfisk
0
0

Totalt Fisk 2013

Fiske arter Antall Ca kg på den største
Sei
0
2 Kg
lyr
2
1 Kg
flyndre
0
0
Torsk
0
0
Hyse
o
0
Steinbit
0
0
Makrell
5
350g
Taggmakrell
0
0
Sild
3
150g
Laks
0
0
Kvite
0
0
Krabbe
0
0
Bærlaks
0
0
Bergylt
0
0
Stinte
0
0
Knor
0
0
Uer
0
0
Lange
0
0
Hvitting
0
0
Fløyfisk
0
0

Totalt Fisk 2012

Fiske arter Antall Ca kg på den største
Sei
150
2 Kg
lyr
15
2,5 Kg
flyndre
0
0
Torsk
0
0
Hyse
o
0
Steinbit
0
0
Makrell
500
950g
Taggmakrell
0
0
Sild
0
0
Laks
0
0
Kvite
0
0
Krabbe
0
0
Bærlaks
0
0
Bergylt
0
0
Stinte
0
0
Knor
0
0
Uer
0
0
Lange
0
0
Hvitting
0
0
Fløyfisk
0
0